Un noi tracta d’escapar de dos companys que el persegueixen amb moto, i es refugia en una fàbrica abandonada on es troba amb un captaire deformi amb el que estableix forts vincles. Una aparent novel·la de institut, es converteix en un relat de realisme fantàstic en què els límits de la narració es desdibuixen entre la realitat i la fantasia.

  • Detalls del llibre

  • Número pàgines:   284
  • Drets a l'estranger:
    SPAIN & CATALAN- Oxford, 2010
  • Editorial:   Oxford

Altres llibres d’aquest/a autor/a