Quan llegim imatges, la nostra ment posa en marxa un procés completament diferent del de la lectura d’un text. Per extreure el significat d’un missatge escrit, el cervell es recolza en l’examen seqüencial, avança linealment i construeix el sentit del text a partir d’una suma progressiva dels elements que l’integren: lletres, paraules, frases i paràgrafs. Per entendre una imatge, però, el cervell treballa d’una manera molt diferent. Mitjançant una aproximació simultània, sintètica i global, totes les parts del conjunt es perceben i es processen al mateix temps, i es destil · la de cop el sentit del missatge gràfic.
Entendre, doncs, com cal articular una imatge perquè el receptor, en la seva visió de conjunt, interpreti allò que volem expressar és fonamental per a qualsevol creador d’imatges. Pensar amb imatges explica com funciona el procés de comprensió de les imatges i revela el lector algunes de les estratègies compositives i estilístiques que poden emprar els dissenyadors gràfics. Enric Jardí ens parla de recursos tècnics com l’ús del color, l’estructura, la forma o els signes, però també de l’ocupació de jocs de retòrica visual com la metàfora, la ironia o l’eufemisme, i de la importància de l’estil per a la comunicació visual.
A través de l’anàlisi de 60 imatges, que mostren l’elevat nivell d’enginy que desprèn el conjunt del seu treball, l’autor ens regala no només part dels seus coneixements, sinó també el plaer de gaudir amb alguns exemples magistrals de comunicació visual.

  • Detalls del llibre

  • Número pàgines:   128
  • Drets a l'estranger:
    SPAIN- Gustavo Gili, 2012
  • Editorial:   Gustavo Gili
  • Edició:   6ª edició

Altres llibres d’aquest/a autor/a