Des dels inicis, l’any 2000, Silvia Bastos Agència Literària representa arreu del món autors en diferents idiomes, especialment en castellà i català. Així mateix, compta amb la representació de diverses agències literàries i editorials estrangeres a Espanya, Portugal i Brasil. Els nostres autors conreen els gèneres literaris més diversos, que inclouen la ficció, la no ficció i la literatura infantil i juvenil. Tenim el privilegi d’incloure en la nostra llista a alguns dels autors més difosos i venuts a Espanya i l’Amèrica Llatina, alguns dels quals han rebut prestigiosos premis i han estat àmpliament celebrats per la crítica. Com a agents literaris, la nostra voluntat i il·lusió és crear les condicions propícies perquè els escriptors representats puguin fer arribar les seves obres al màxim de lectors possible. de lectores posible.

L’equip

Silvia Bastos

CEO

Pau Centelles

Soci

Gabriella Guilera

Administradora

Rosa Gómez

Còmic i la novel·la gràfica

On Som