Gemma Cernuda i Canelles va estudiar Màrqueting a la Columbia Business School. Actualment és un referent internacional sobre la comunicació i el branding centrats en el poder de compra de la dona. A més de crear marques líders en el mercat com la d’aliments congelats La Sirena, és sòcia fundadora de Peix & Co, la primera agència de Comunicació en Femení a Espanya. Ha publicat diverses obres: En pocas palabras, la primera antologia editada a Espanya de cites sobre la vida de dones autores de tot el món, 24h/7d, 366 frases que toda mujer ha de saber i la més recent Gracias.