Retrat de la situació actual de la biomedicina: què hi ha de mite i de realitat en els prometedors avenços de la ciència biomèdica? Com ens afecten i com ens afectaran els nous coneixements que generen els investigadors? La biomedicina –la ciència de la vida, en paraules de Macip- s’està convertint en els darrers anys en una disciplina plena d’esperances, que sembla que en un futur no gaire llunyà podrà arribar a solucionar molts problemes de salut. Aquest assaig divulgatiu, pretén aclarir uns quants conceptes bàsics sobre aquesta ciència, discutir sobre les aplicacions dels descobriments més recents, dissipar els dubtes més habituals i separar la realitat de la ficció i de les falses promeses. Cada capítol, explora una de les quatre àrees més importants de la recerca biomèdica actual, les quatre que tenen més potencial d’influir decisivament en la nostra salut: 1-L’era post-genòmica: estat actual de la genètica: genoma humà; 2-Clonació i cèl·lules mare; 3- La cura del càncer; y 4- El camí cap a l’eterna joventut.

  • Detalls del llibre

  • Número pàgines:   304
  • Drets a l'estranger:
    SPAIN- Destino, 2008
    CATALAN- Edicions 62, 2008
  • Editorial:   Edicions 62

Altres llibres d’aquest/a autor/a