Las criptas de la crítica recorre els territoris de la crítica literària del segle XX i ens revela les ideologies que ronden en el món literari. Cadascuna d’elles està il · lustrada amb un comentari sobre l’Odissea d’Homer, perquè sigui més evident la perspectiva particular que s’adopta en cada capítol i per pal · liar la manca d’exemples pràctics de la qual pateixen la majoria dels llibres teòrics.

  • Detalls del llibre

  • Número pàgines:   256
  • Drets a l'estranger:
    SPAIN- Gredos, 2008
  • Editorial:   Gredos

Altres llibres d’aquest/a autor/a